Hur påverkar urinvägsinfektioner din träning och vad du kan göra åt det

Urinvägsinfektioner (UVI) är en vanlig infektion som kan påverka människor i alla åldrar och kön. UVI orsakas vanligtvis av bakterier som sprider sig till urinvägarna och orsakar inflammation och smärta. UVI kan också påverka din förmåga att träna och leva en aktiv livsstil. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur UVI påverkar din träning och vad du kan göra åt det.

Symptom på urinvägsinfektion

De vanligaste symtomen på urinvägsinfektion inkluderar:

  • Smärta eller brännande vid urinering
  • Ofta behov av att kissa, även om du inte har mycket urin att passera
  • Trängningar att kissa som inte går över
  • Smärta i nedre delen av buken eller ryggen
  • Blod i urinen (mindre vanligt)

Om du upplever något av dessa symtom bör du söka medicinsk hjälp. Om UVI behandlas i tid kan det förhindra att infektionen sprider sig till njurarna, vilket kan orsaka allvarligare problem.

Hur påverkar UVI din träning?

Urinvägsinfektion kan påverka din träning på flera sätt. För det första kan smärtan och obehaget orsakade av UVI göra det svårt att utföra vissa övningar. Till exempel kan du uppleva smärta eller obehag vid övningar som involverar hopp, studs eller rotationer.

För det andra kan UVI orsaka trötthet och feber, vilket kan göra det svårt att hitta motivationen att träna. Om du känner dig sjuk bör du vila och låta kroppen återhämta sig innan du börjar träna igen.

Slutligen kan UVI orsaka urinläckage, vilket kan göra det obekvämt eller pinsamt att träna. Urinläckage kan inträffa när blåsans muskler inte fungerar korrekt eller när trycket på buken ökar, till exempel under hopp eller löpning.

Vad kan du göra åt det?

Om du lider av UVI och vill fortsätta träna finns det några saker du kan göra för att minimera obehaget och risken för komplikationer. För det första bör du undvika de övningar som orsakar smärta eller obehag. Istället kan du fokusera på övningar som inte belastar urinvägarna, som yoga eller promenader.

För det andra kan du försöka träna när du känner dig frisk och utvilad. Om du känner dig sjuk eller trött bör du ta en paus från träningen tills du känner dig bättre.

Slutligen kan du använda skydd som inkontinensskydd eller speciella träningskläder för att hantera urinläckage. Du kan också träna bäckenbottenmusklerna, vilket kan förbättra urininkontinensen och minska risken för urinläckage under träning. Att träna bäckenbottenmuskulaturen innebär att du stärker musklerna som stödjer blåsan och urinröret, och detta kan hjälpa till att förhindra läckage. Bäckenbottenträning kan utföras genom att medvetet spänna musklerna som används för att stoppa urinflödet och hålla denna position i några sekunder, upprepa flera gånger under dagen. Du kan också söka hjälp från en sjukgymnast som specialiserar sig på bäckenbottenrehabilitering för att få professionell hjälp med träningen.

Sammanfattningsvis kan UVI påverka din träning genom att orsaka smärta och obehag, trötthet och urinläckage. Men med rätt behandling, anpassning av träningen och användning av skydd kan du fortsätta träna och leva en aktiv livsstil. Bäckenbottenträning kan också vara till hjälp för att stärka musklerna och minska urininkontinensen. Tveka inte att kontakta din läkare om du upplever symtom på UVI och söka råd om hur du kan anpassa din träning för att undvika obehag eller komplikationer.