Athletic Center

Athletic center är en vanligt förekommande engelsk synonym för ett etablerat gym. Termen har blivit allt mer vanligare för att betona ett gyms allsidighet. Att träna ska inte bara kännas i kroppen utan bör och vara roligt för att stimulera till mer träning. Därför är det viktigt att variera sin träning.

Träning

Somliga fokuserar mer på motionsträning medan andra föredrar att lyfta desto mer vikter. De som balanserar sin träning ägnar sig ungefär åt lika mycket av varje. En Athletic centers har många avdelningar för olika aktiviteter. Till exempel innefattar de ett gym med maskiner av olika slag. Alltifrån maskiner som är avsedda för mage, armar, axlar, armar till ben. En typisk motionsavdelning brukar exempelvis ha motionscyklar och roddmaskiner. Sedan har vissa Athletic centers även bassänger där man kan utföra olika vattenaktiviteter. Det är också vanligt att man kan ta del av olika aktiviter som anordnas för större grupper.