Träning

Athletic Center

Athletic Center

Athletic center är en vanligt förekommande engelsk synonym för ett etablerat gym. Termen har blivit allt mer vanligare för att betona ett gyms allsidighet. Att träna ska inte bara kännas i kroppen utan bör och vara roligt för att stimulera till mer träning. Därför är det viktigt att variera sin träning. Somliga fokuserar mer på…