Hård träning kan försämra din hälsa

Att träna hårt är något man i regel lyfter upp som en positiv del av ens liv. Och det finns absolut anledningar till att träna hårt om du har mål du vill uppnå. Men hård träning kan också vara en svår balansgång och går du över gränsen kan träningen börja skada kroppen istället för att bygga upp den.

Immunförsvaret drabbas

Träning är något vi oftast förknippar med god hälsa. Men om du tränar för mycket riskerar du att skada immunförsvaret. Som resultat av detta kan du bli börja bli sjuk oftare än vad som är normalt för dig. Studier har pekat ut just infektionssjukdomar som något du lättare drabbas av för att du tränat för hårt.

Brist på järn i kroppen

Att träna hårt regelbundet kan också påverka hur kroppen förbrukar vissa näringsämnen. Forskning har visat att elitidrottare är mycket mer troliga att visa bristsymptom av just järn. Bland de negativa faktorer är detta dock inte det värsta då det kan lösas antingen genom att inkludera mer järnrika livsmedel i kosten eller helt enkelt välja ett syntetiskt alternativ.

Slutar se framsteg

Hård träning kan, paradoxalt nog, också resultera i uteblivna framsteg. Finner du dig själv träna mycket men du får inte bättre resultat, kan det mycket väl vara så att du tränat för mycket. Detta är ytterligare ett fall av att kroppen inte byggs upp utan bryts ned. Då är det dags att trappa ned träningen och försöka hitta balansen som ger dig resultat igen.