Akuta skador vid träning

pain training workout_383176324

Att träna och ta del i en sport är något som de flesta tycker är roligt. Tyvärr är det ofrånkomligt att man skadar sig och det är lätt hänt när man har fokus på annat. Stukningar, sträckningar och även muskelbristningar är vanliga skador vid sportutövande. Dessa går till stor grad att undvika genom att värma upp ordentligt samt stretcha – även innan träning.

Stukningar med mera är relativt ofarliga skador och läker i regel av sig själva, men det är bra att så snart som möjligt efter stukningen placera foten i högläge för att dämpa eventuell svullnad samt att stödja på den så lite som möjligt till en början. Dagarna efter stukningen kan man hålla stukningen lindad och eventuellt kyla med is.

Hjärtproblem vid träning

Bland de mer allvarliga skadorna man kan råka ut för i samband med träning är hjärtproblem. Beroende på vilken träningsform man sysselsätter sig med utsätter man sig för olika typer av risker, vilka beror helt och hållet på hur din träningsform går till. Hjärtproblem av olika slag, till exempel plötsligt hjärtstopp är något som faktiskt kan hända alla, gamla som unga, barn som vuxna, oberoende av hur vältränad man än är. Visst stärks hjärtat av träning – så väl kondition som styrketräning – men just hjärtproblem är något som drabbar många tusen svenskar varje år, och kan slå ner som blixten. Då är det väldigt viktigt att vara beredd med hur man hanterar ett plötsligt hjärtstopp, eller att det finns en hjärtstartare till hands. Om du vill läsa mer om hjärtstartare ger HLR-hjälpen bra information.

Vad du kan göra när någon fått plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp drabbar 10 000 svenskar varje år, varav endast 600 personer överlever. Detta låga antalet beror till stor del på att det inte finns så många hjärtstartare som cirkulerar där ute, och kanske ännu färre kunniga personer som vet vad man ska göra när någon drabbas av hjärtstopp. På gym och i andra träningslokaler finns det oftast någon i personalen som har tränats i hjärt- och lungräddning, så kallad HLR, och om någon skulle falla ihop på gymmet ska du genast påkalla uppmärksamhet och tillkalla ambulans genom att ringa 112, och sedan stanna med den drabbade. Kontrollera om personen är vaken och medveten, om personen kan andas och om pulsen finns. Om du känner puls men ingen andning ska du sätta igång hjärtmassage, ifall du vet hur man gör. Om inte, låt bli och låt någon annan ta över.